פרץ

כשפרץ × ×‘×—×¨ לראשות העבודה × ×“×”×ž×ª×™ לגלות שפרס, מוותיקי הפוליטיקה הישראלית הצליח בעשור השישי לחיו הפוליטיים להפסיד בעוד מערכה שבתחילתו ×ª× ××™×• היו עדיפים על ×¤× ×™ יריביו. זה לקח 24 שעות, אבל לבסוף התחלתי להתרגל לאבזורד שבראש מפלגת שמאל עומד ×ž× ×”×™×’ פועלים, סרן במיל’, ולא × ×¦×™×’ האליטות. פרץ לא היסס מאז בחירתו להביע את ×ž×©× ×ª×• ×”×ž×“×™× ×™×ª, ותרח להזכיר שגם אצל ×”×¤×œ×©×ª×™× ×™× יש ילדים שלא ×™×©× ×™× בלילה.
×›×©×ž×¦× ×¢ הגיע אמרו ×©×¤× ×™×• החדשות יביאו את הישועה, אבל אולי הפעם יש לעבודה ×ž× ×”×™×’ שיצלח טיפה ×œ× ×¢×¨ ×¢× ×™×™× ×™× ולהוציא את השמאל מהתרדמת.
×× ×™ קצת תמים.

פרץ