דוגמא אישית

לא כל יום מבקשת העיתונות את תגובתה של דמות בכירה באקדמיה ללשון עברית. כשנשאל הפרופ’ משה בר-אשר, נשיא האקדמיה לגבי תגלית של כתב שמי קדום, הגדיר זאת הפרופסור כתגלית “סנסציונית”, נו באמת.

לכתבה בהארץ.

דוגמא אישית

One thought on “דוגמא אישית

  1. Amit says:

    See, you said I didn’t comment, so you stopped writing. I’m commenting, so you can start again!

Comments are closed.